Fizička priprema učenika za upis u Vojnu gimnaziju